Wie wil in de zomermaanden onze kantinebezetting versterken?

terug naar overzicht

Dinsdag, 20 mei 2014

Wie wil in de zomermaanden onze kantinebezetting versterken? Er staat een faire onkostenvergoeding tegenover en serieuze kandidaten kunnen zich aanmelden of nadere informatie inwinnen bij onze penningmeester Peter Jacobs.