Waarom?

Als bestuur willen wij het beste uit onze vereniging halen. Naast de mogelijkheid om agendapunten op de algemene ledenvergadering in te brengen menen wij dat wij via deze weg beter voeling met onze leden kunnen houden.
Op de volgende pagina's kunt u uw mening over een aantal verenigingszaken geven. Uw reacties zullen periodiek door het bestuur worden besproken en geĆ«valueerd.

Wij gaan er vanuit dat van deze faciliteit serieus gebruik wordt gemaakt. In de diverse formulieren vragen wij u om voorstellen voor verbeteringen aan te dragen. Maak daar a.u.b. zoveel mogelijk gebruik van.