Nachtvisvergunning aanvragen

Het nachtvissen op de Weltervijver is uitsluitend voor leden toegestaan. Verder is het nachtvissen gereglementeerd door de algemene vergunningsvoorwaarden:en aanvullend de vergunningsvoorwaarden voor het nachtvissen:Verder dient u de nachtvisvergunning uiterlijk 2 dagen van tevoren vóór 20.00 uur aan te vragen door middel van onderstaand formulier. INDIEN HET MAXIMALE AANTAL NACHTVISSERS VOOR DE BETREFFENDE NACHT IS BEREIKT WORDT DE VERGUNNING NIET VERSTREKT
Let op: Als u met een groepje gaat nachtvissen dan kunt u volstaan met 1 aanvraag. Geef de namen, voorletters en geboortedatums van de andere leden dan ook op:  
LET OP : AANRAGEN NA 20.00 UUR WORDEN NIET MEER IN BEHANDELING GENOMEN EN VERVALLEN AUTOMATISCH ZONDER TEGENBERICHT !
Foutmelding 
 
Uw naam
Uw voorletters
Uw voornaam
Uw geboortedatum
Uw straat en huisnr
Uw postcode
Uw woonplaats
Vergunningsdatum
Uw email-adres
Uw telefoonnummer
Geef in het onderstaande vak de namen,voorletters en geboortedatums van de leden op die ook op de vergunningsdatum met u gaan nachtvissen:
Overige vergunningaanvragers