Statuten en huishoudelijk reglement

terug naar overzicht

Donderdag, 19 juni 2014

In de afgelopen bestuursvergadering is besloten om onze statuten en huishoudelijk reglement op de website te publiceren.

Onze statuten en huishoudelijk reglement waren alleen op papier beschikbaar. Daarom is door het bestuur besloten om deze stukken te digitaliseren en via de website voor alle leden beschikbaar te stellen. Zoals u zult zien, zijn beide stukken inmiddels sterk verouderd en aan vernieuwing toe. Uit de statuten zult u zelfs kunnen concluderen dat de vereninging niet meer bestaat! Maar geen nood, in een algemene ledenvergadering is besloten om de vereniging gewoon voort te zetten.
Het bestuur zal de komende algemene ledenvergadering voorstellen om zowel de statuten als ook het huishoudelijk reglement te actualiseren. Dit laat onverlet dat ieder lid recht op inzage in de huidige documenten heeft.

Beide stukken kunt u via onderstaande linken inzien:

De statuten:
  


Het huishoudelijk reglement: