Inschrijving nieuwe sponsors

Foutmelding 
 
Uw bedrijfsnaam
Uw naam en voorletters
Uw adres
Uw postcode
Uw woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw emailadres
Het bedrag dat u jaarlijks wilt sponsoren
Bestedingsdoel

Uw kunt uw donatie overmaken op:

Bank: ING-Bank
Rekeningnummer: 2304940
Ten name van: Penningmeester De Rietvoorn
Onder vermelding van: sponsoring en uw bestedingsdoel

Uploaden van uw bedrijfslogo